Hỗ trợ mua hàng

HỒ Chí Minh: 0903.602.247

Hà Nội: 0902.188.722

Trang chủ » Báo giá
Chọn danh mục:
STT Tên sản phẩm Hãng/xuất xứ Đơn vị tính Giá Tình trạng Bảo hành
1 Mixer YAMAHA IM8-24 YAMAHA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
2 MACKIE CFX12.MKII MACKIE chiếc
13.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
3 Mixer Mackie 1402-VLZ Pro Audio MACKIE chiếc
13.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
4 MIXER Soundcraft EFX12 Soundcraft chiếc
13.915.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
5 MIXER Soundcraft EPM12 Soundcraft chiếc
9.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
6 Echo Peavey DeltaFex PEAVEY chiếc
4.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
7 Mixer XENYX X1204USB Behringer chiếc
5.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
8 Mixer EUROPOWER PMP4000 TCA chiếc
15.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
9 Mixer Soundcraft MFX12 Soundcraft chiếc
16.170.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
10 Mixer SoundCraft MFX 8/2i Soundcraft chiếc
13.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
11 Mixer YAMAHA MG82CX YAMAHA chiếc
3.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
12 Crossover Behringer CX3400 Behringer chiếc
4.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
13 DJ Mixer Behringer DX626 Behringer chiếc
3.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
14 Mixer Behringer 1202FX Behringer chiếc
3.690.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
15 Mixer SOUNDCRAFT LX 7II/32 Soundcraft chiếc
51.680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
16 Mixer DENON DJ DN X120 DENON DJ chiếc
8.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
17 Mixer DENON DJ DN X500E2 DENON DJ chiếc
12.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
18 Bộ điều chỉnh tần số DBX dB12 DBX chiếc
3.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
19 Bộ chuyển mạch DIGITECH RP1000 DIGITECH chiếc
12.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
20 Mixer DJ Pioneer DJM-250-K PIONEER chiếc
7.030.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
21 MIXER MACKIE 1402 VLZ3 MACKIE chiếc
12.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
22 MIXER MACKIE CFX16.MKII MACKIE chiếc
18.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
23 MACKIE CFX-20.MKII MACKIE chiếc
23.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
24 MIXER MACKIE 1604 VLZPRO MACKIE chiếc
22.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
25 Alesis Compressor 3630 Dual-channel Alesis chiếc
4.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
26 Power Mixer Dynacord PowerMate 1000 DYNACORD chiếc
28.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
27 Mixer Karaoke YAMAHA MG 32/14FX YAMAHA chiếc
35.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
28 Mixer PRO VMX1000USB Behringer chiếc
7.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
29 MIXER PRO VMX100USB Behringer chiếc
3.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
30 Mixer Soundcraft FX16i Soundcraft chiếc
23.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
31 Mixer Soundcraft LX7II 16 Live Sound Soundcraft chiếc
31.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
32 Mixer SoundCraft MFX 20/2i Soundcraft chiếc
22.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
33 Mixer karaoke Yamaha MG166CX 16-Channel YAMAHA chiếc
12.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
34 Mixer YAMAHA MG32/14FX 14-Bus Mixer YAMAHA chiếc
35.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
35 Composer AUTOCOM PRO-XL MDX1600 Behringer chiếc
3.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
36 Composer MULTICOM PRO-XL MDX4600 Behringer chiếc
4.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
37 FEEDBACK DESTROYER PRO DSP1124P Behringer chiếc
3.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
38 ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 Behringer chiếc
4.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
39 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 Behringer chiếc
5.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
40 DJ Mixer Behringer DDM4000 Behringer chiếc
14.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
41 Behringer EUROPOWER PMP1680S Behringer chiếc
13.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
42 Behringer EUROPOWER PMP2000 Behringer chiếc
11.770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
43 Behringer EUROPOWER PMP4000 Behringer chiếc
15.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
44 Mixer SOUNDCRAFT EPM 8 Soundcraft chiếc
7.680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
45 MIXER SOUNDCRAFT Live 8/24 Soundcraft chiếc
85.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
46 Mixer SOUNDCRAFT LX 7II/24 Soundcraft chiếc
42.890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
47 Mixer SOUNDCRAFT MFXi 20 Soundcraft chiếc
22.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
48 Mixer SOUNDCRAFT MPMi20 Soundcraft chiếc
18.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
49 Mixer SOUNDCRAFT Notepad 102 Soundcraft chiếc
3.370.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
50 Equalizer DBX 2215 DBX chiếc
14.707.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
51 Mixer DJ Pioneer DJM-250-W PIONEER chiếc
7.030.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
52 MIXER Soundcraft MPM 20/2 Soundcraft chiếc
17.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
53 Mixer YAMAHA MG24/14FX YAMAHA chiếc
30.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
54 Mixer YAMAHA MG 124CX YAMAHA chiếc
6.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
55 Mixer Behringer XENYX 2222USB Behringer chiếc
8.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
56 Mixer Behringer XENYX 2442USB Behringer chiếc
10.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
57 Mixer Behringer XENYX X1622USB Behringer chiếc
7.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
58 MIXER PRO VMX300USB Behringer chiếc
5.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
59 Mixer SOUNDCRAFT EFX-8 Soundcraft chiếc
9.660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
60 Mixer Behringer XENYX 1832USB Behringer chiếc
8.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
61 Mixer YAMAHA MG166CX/USB YAMAHA chiếc
11.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
62 Mixer Ultragraph Pro FBQ1502 Behringer chiếc
3.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
63 Behringer EUROPOWER PMP1000 Behringer chiếc
11.820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
64 Behringer EUROPOWER PMP6000 Behringer chiếc
18.410.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
65 Mixer Behringer DJX750 Behringer chiếc
8.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
66 Mixer SOUNDCRAFT EPM 6 Soundcraft chiếc
6.660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
67 Mixer SOUNDCRAFT FX 16ii Soundcraft chiếc
24.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
68 Mixer SOUNDCRAFT GB 2R/12 Soundcraft chiếc
39.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
69 Mixer SOUNDCRAFT GB 2R/16 Soundcraft chiếc
39.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
70 Mixer SOUNDCRAFT MFXi 8 Soundcraft chiếc
14.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
71 Mixer SOUNDCRAFT MFXi 12 Soundcraft chiếc
15.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
72 Mixer SOUNDCRAFT MPMi12 Soundcraft chiếc
17.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
73 Mixer SOUNDCRAFT Notepad 124FX Soundcraft chiếc
4.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
74 Preamp Mic DBX 286A DBX chiếc
7.073.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
75 FeedBack DBX PB-48 DBX chiếc
2.948.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
76 Mixer BSS AR-133 BSS chiếc
5.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
77 Mixer Behringer XENYX X1222USB Behringer chiếc
6.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
78 ECHO ALESIS MICROVERB 4 Alesis chiếc
6.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
79 ECHO Alesis MidiVerb 4 Advanced Signal Processor Alesis chiếc
8.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
80 FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 Behringer chiếc
5.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
81 AMPLY,LOA,MICRO GLORIK GV-707 GLORIK chiếc
8.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
82 Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 28 M CROWN chiếc
12.670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
83 Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 1160 A CROWN chiếc
13.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
84 Mixer SOUNDCRAFT GigRac 600 Soundcraft chiếc
10.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
85 Mixer SOUNDCRAFT GigRac 1000ST Soundcraft chiếc
15.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
86 MIXER SOUNDCRAFT Live 8/32 Soundcraft chiếc
105.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
87 Mixer DENON DJ DN X900 DENON DJ chiếc
36.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
88 Mixer DENON DJ DN X1500 DENON DJ chiếc
34.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
89 Equalizer DBX 131S DBX chiếc
4.103.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
90 Equalizer DBX 215S DBX chiếc
4.103.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
91 Preamp Mic DBX 386 DBX chiếc
18.117.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
92 Compressor DBX 1046 DBX chiếc
18.117.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
93 Equalizer DBX 2031 DBX chiếc
14.707.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
94 Equalizer DBX iEQ15 DBX chiếc
18.117.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
95 Bộ chuyển mạch DIGITECH Bad Monkey DIGITECH chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
96 Bộ chuyển mạch DIGITECH Death Metal DIGITECH chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
97 Bộ chuyển mạch DIGITECH Grunge DIGITECH chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
98 Bộ chuyển mạch DIGITECH Hot Head DIGITECH chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
99 Bộ chuyển mạch DIGITECH Screamin Blues DIGITECH chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
100 Mixer BSS Blu BIB BSS chiếc
27.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
101 Mixer BSS Blu BOB1 BSS chiếc
23.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
102 Echo BSS FDS-336T BSS chiếc
45.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
103 Equalizer Ashly GQX - 3102 ASHLY chiếc
6.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
104 Power Electro Voice Q44-II-230V Electro Voice chiếc
17.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
105 Mixer DJ Pioneer DJM-350-K PIONEER chiếc
14.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
106 Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 160 MA CROWN chiếc
7.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
107 Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 1160 MA CROWN chiếc
15.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
108 Bộ khuếch đại dòng CROWN CDi 4000 CROWN chiếc
34.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
109 Bộ khuếch đại CROWN CTs 2000 CROWN chiếc
40.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
110 Bộ khuếch đại CROWN CTs 4200A CROWN chiếc
42.890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
111 Bộ khuếch đại CROWN XLS1000 CROWN chiếc
8.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
112 Bộ khuếch đại CROWN XLS2000 CROWN chiếc
12.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
113 Mixers DENON DJ DN HD2500E2 DENON DJ chiếc
24.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
114 MIXER DENON DJ DN HS5500E2 DENON DJ chiếc
41.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
115 Compressor DBX 1066 DBX chiếc
14.707.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
116 Bộ điều chỉnh tần số DBX dB10 DBX chiếc
2.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
117 Equalizer BSS FCS-966 BSS chiếc
23.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
118 Power Mixer AE8100FXW SoundKing chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
119 Bàn Mixer DJ Pioneer CDJ 350 PIONEER chiếc
16.770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
LOA
120 LOA JBL KARAOKE RM-10 JBL chiếc
8.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
121 Loa Karaoke JBL MP 215 JBL chiếc
8.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
122 Loa JBL CONTROL 40CS/T JBL chiếc
8.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
123 Loa JBL VRX918SP JBL chiếc
119.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
124 LOA KARAOKE ARIRANG S-808 Arirang chiếc
4.590.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
125 LOA KARAOKE ARIRANG TSE-T5 Arirang chiếc
2.310.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
126 Loa KARAOKE ARIRANG TSE-T3 Arirang chiếc
2.684.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
127 Loa Karaoke ARIRANG S-1010 Arirang chiếc
5.290.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
128 Loa Arirang TSE-T2 Arirang chiếc
2.310.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
129 Loa Bose 4.2 seri II Bose chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
130 Loa Bose 901 seri IV Bose chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
131 Loa Bose 301 AV Monitor Bose chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
132 LOA BOSE 501 Bose chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
133 Loa Karaoke Yamaha KMS - 910 YAMAHA chiếc
12.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
134 AMPLI ARIRANG PA-203IIIEV Arirang chiếc
1.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
135 LOA KARAOKE ARIRANG JANT-VI Arirang chiếc
3.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
136 LOA KARAOKE ARIRANG 301 Arirang chiếc
3.630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
137 LOA KARAOKE ARIRANG AS-30N Arirang chiếc
3.234.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
138 LOA KARAOKE ARIRANG B-351X Arirang chiếc
2.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
139 LOA KARAOKE ARIRANG JANT-III Arirang chiếc
1.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
140 LOA KARAOKE ARIRANG JANT-IX Arirang chiếc
2.354.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
141 LOA KARAOKE ARIRANG TSE-T4 Arirang chiếc
1.529.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
142 LOA KARAOKE ARIRANG JANT-V Arirang chiếc
2.376.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
143 LOA CANIFORNIA 98N California chiếc
1.720.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
144 LOA CANIFORNIA 468K California chiếc
2.890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
145 LOA DOPOD N103 Dopod chiếc
650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
146 LOA DOPOD N203 Dopod chiếc
950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
147 LOA DOPOD N308 Dopod chiếc
1.660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
148 LOA KARAOKE ACNOS SL-88 Acnos chiếc
1.530.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
149 LOA KARAOKE ACNOS SL-99 Acnos chiếc
1.530.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
150 LOA KARAOKE ACNOS SL-808 Acnos chiếc
2.190.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
151 LOA KARAOKE ACNOS SL-818 Acnos chiếc
3.690.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
152 Huyền thoại một thuở - loa AR-3 Acnos chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
153 Loa karaoke AAD K8 AAD chiếc
920.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
154 Loa Behringer EUROLIVE B-1220 DSP Behringer chiếc
27.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
155 Loa EUROLIVE B212D-WH Eurolive chiếc
21.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
156 Loa EUROLIVE B215D-WH Eurolive chiếc
23.270.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
157 Loa EUROLIVE B312D Behringer chiếc
24.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
158 Loa EUROLIVE B315D Eurolive chiếc
28.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
159 Loa EUROLIVE VP1220D Eurolive chiếc
22.030.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
160 Loa EUROLIVE VP1520D Eurolive chiếc
23.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
161 Loa Behringer EUROLIVE PROFESSIONAL B1520 PRO Behringer chiếc
21.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
162 Loa JBL JRX118S 18 JBL chiếc
23.520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
163 Loa JBL JRX125 JBL chiếc
21.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
164 Loa Behringer EUROLIVE B-1220 PRO Behringer chiếc
17.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
165 Loa JBL SRX 715F JBL chiếc
79.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
166 Loa JBL SRX 725F JBL chiếc
100.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
167 Loa JBL SRX 738 JBL chiếc
94.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
168 Loa JBL SRX 738F JBL chiếc
105.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
169 Loa Behringer EUROLIVE E1220A Behringer chiếc
20.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
170 Loa Behringer EUROLIVE B212D-WH Behringer chiếc
21.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
171 Loa Behringer EUROLIVE B312D Behringer chiếc
24.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
172 Loa Behringer EUROLIVE B315D Behringer chiếc
28.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
173 Loa Behringer EUROLIVE PROFESSIONAL B1220 PRO Behringer chiếc
17.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
174 Loa JBL CONTROL 23 JBL chiếc
6.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
175 Loa JBL CONTROL 23T JBL chiếc
6.320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
176 Loa JBL CONTROL 25 JBL chiếc
7.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
177 Loa JBL CONTROL 25AV JBL chiếc
9.530.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
178 Loa JBL CONTROL 25T JBL chiếc
7.710.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
179 Loa JBL CONTROL 29AV-1 JBL chiếc
21.670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
180 Loa JBL EON 305 JBL chiếc
22.150.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
181 Loa JBL EON 515XT JBL chiếc
45.150.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
182 Loa JBL CONTROL 50S/T JBL chiếc
16.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
183 Loa JBL PRX 612M JBL chiếc
44.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
184 Loa JBL PRX 618S JBL chiếc
58.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
185 Loa JBL PRX 625 JBL chiếc
72.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
186 Loa JBL PRX 635 JBL chiếc
63.210.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
187 Loa JBL VRX 918S JBL chiếc
83.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
188 Loa Full Đôi SoundKing F2215 SoundKing chiếc
28.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
189 Loa Full Đơn SoundKing J215 SoundKing chiếc
13.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
190 Loa Full Đôi SoundKing JB2215 SoundKing chiếc
32.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
191 Loa thung san khau WF15 SoundKing chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
192 LOA BOSE 701 Bose chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
193 LOA DOPOD N208 Dopod chiếc
1.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
194 Loa Monitor Có Công Suất Soundking KB - 15A SoundKing chiếc
32.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
195 Loa Thùng Full Electro Voice ELX 112 Electro Voice chiếc
22.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
196 Loa Thùng Full Electro Voice ELX 115 Electro Voice chiếc
26.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
197 Loa Thùng Full Electro Voice ELX 215 Electro Voice chiếc
41.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
198 Loa Thùng Sub Electro Voice ELX 118 Electro Voice chiếc
35.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
199 Loa Thùng Full Có Công Suất Electro Voice ELX 112P Electro Voice chiếc
41.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
200 Loa Thùng Full Có Công Suất Electro Voice ELX 115P Electro Voice chiếc
48.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
201 Loa Thùng Sub Có Công Suất Electro Voice ELX 118P Electro Voice chiếc
53.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
202 Loa Thùng Full Electro Voice TX 1122 Electro Voice chiếc
45.970.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
203 Loa Thùng Full Electro Voice TX 1152 Electro Voice chiếc
48.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
204 Loa Thùng Sub Electro Voice TX 1181 Electro Voice chiếc
47.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
205 Loa Thùng Sub Electro Voice TX 2181 Electro Voice chiếc
76.920.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
206 Loa Thùng Monitor Electro Voice TX 1122FM Electro Voice chiếc
45.970.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
207 Loa Thùng Monitor Electro Voice TX 1152FM Electro Voice chiếc
47.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
208 Loa Sub 5 tấc Martin Blackline S18 Martin chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
209 Loa hội trường JBL SRX 818S chiếc
38.530.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
210 Loa toàn dải JBL EON 615 chiếc
15.170.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
211 Loa JBL Ki82 chiếc
11.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
212 Loa Bass 4 Tấc Soundking FA - 2226H SoundKing chiếc
6.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
213 Headphone DENON DJ DN HP700 DENON DJ chiếc
3.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
214 Loa roi Soundking FA1508H SoundKing chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
215 Loa Bass P.Audio C18 650EL P-AUDIO chiếc
7.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
216 Loa P. Audio P150/2226 P-AUDIO chiếc
5.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
217 Loa PAudio BM15W P-AUDIO chiếc
5.290.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
218 LOA DOPOD N113 Dopod chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
219 LOA DOPOD N303 Dopod chiếc
1.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
220 LOA DOPOD N108 Dopod chiếc
970.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
221 Loa Bass Paudio P180/2241 P-AUDIO chiếc
6.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
222 Loa Bass Paudio P180/2242 P-AUDIO chiếc
6.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
223 Loa Bass Paudio BM - 300B P-AUDIO chiếc
3.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
224 Loa Bass 5 Tấc Soundking FA - 2241H SoundKing chiếc
7.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
225 Loa Bass 5 Tấc Soundking FA - 1808H SoundKing chiếc
8.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
226 Loa Bass Paudio E18-400S P-AUDIO chiếc
3.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
227 Loa Bass Paudio E18-600S P-AUDIO chiếc
3.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
228 Loa Bass Paudio E15-300S P-AUDIO chiếc
3.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
229 Loa Bass 50 RCF L18P300 RCF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
230 Loa Bass 40 RCF L15S800 RCF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
231 Loa Bass 50 Peavey Black Widow 1808 PEAVEY chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
232 Loa Bass FB 1518H Soundking SoundKing chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
233 Loa Bass FB 1515H-1 Soundking SoundKing chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
234 Loa FB 1818H Soundking SoundKing chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
235 Loa JBL SRX 815 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
236 Loa JBL SRX 812 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
237 Loa JBL SRX 828SP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
238 Loa JBL SRX 835P chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
239 Mixer SOUNDCRAFT Vi3000: 72 MO chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
240 Loa JBL C24CT MICROPLUS JBL chiếc
4.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
241 Loa JBL CONTROL 24CT JBL chiếc
5.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
242 Loa JBL CONTROL 26C JBL chiếc
7.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
243 Loa JBL CONTROL 47C/T JBL chiếc
6.320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
244 Loa JBL CONTROL 47HC JBL chiếc
7.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
245 Loa JBL CONTROL 47LP JBL chiếc
5.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
246 Loa JBL CONTROL 126W JBL chiếc
8.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
247 Loa JBL CONTROL 126WT JBL chiếc
8.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
248 Loa JBL CONTROL 128W JBL chiếc
9.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
249 Loa JBL CSS 8008 JBL chiếc
680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
250 Loa JBL CSS 8018 JBL chiếc
970.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
251 Loa JBL CONTROL 52 JBL chiếc
3.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
252 Loa cột JBL CBT 50LA JBL chiếc
12.190.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
253 Loa Treble P.Audio D790 P-AUDIO chiếc
2.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
254 LOA ARIRANG TSE – T1 Arirang chiếc
1.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
255 LOA PARAMAX P – 603 PARAMAX chiếc
2.520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
256 Loa Treb Paudio SD - 63BF P-AUDIO chiếc
3.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
257 Loa Treb RCF N850 RCF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
258 Củ Loa Treb K74 Soundking SoundKing chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
259 Củ Loa Treb K44 Soundking SoundKing chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
260 AMPLY,LOA,MICRO GLORIK GV-707 GLORIK chiếc
8.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
261 Amply Loa Glorik GM - 1200 GLORIK chiếc
1.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
262 Amply Loa Ceer AK - 9110 TCA chiếc
950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
263 Amply Loa Shuke SK - 350 TCA chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
264 Amply Loa Kedn KN - 310D TCA chiếc
7.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
265 Amply Loa Shupu SP - 15DS Shupu chiếc
16.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
266 Amply Loa Shupu SP-12DS Shupu chiếc
13.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
267 Amply Loa Kedn KN - 780D TCA chiếc
9.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
268 Loa Cầm Tay Handy HY 1002B Handy chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
269 Loa Cầm Tay Handy HY 1501 Handy chiếc
950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
270 Loa Cầm Tay Handy HY 3007 Handy chiếc
1.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
271 Loa Cầm Tay TQ XB - 11S TCA chiếc
550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
272 Loa Cầm Tay TQ XB - 7S TCA chiếc
350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
273 MICRO có dây SHURE SM58 LC SHURE chiếc
2.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
274 Shure PGX24/SM58 UHF Wireless System SHURE chiếc
2.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
275 Micro Shure SLX24/BETA87A UHF Handheld Wireless SHURE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
276 Micro Sennheiser EW5000/UHF SENNHEISER chiếc
6.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
277 Micro Sennheiser EW 135 G3 SENNHEISER chiếc
16.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
278 Micro Sennheiser EW 112G2 SENNHEISER chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
279 MICRO không dây cầm tay SENNHEISER E 845 SENNHEISER chiếc
850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
280 Micro không dây AKG WMS 450 - D5 AKG chiếc
15.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
281 Micro DBX RTA-M2 DBX chiếc
3.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
282 MICRO PARAMAX Pro – 999 PARAMAX chiếc
560.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
283 Micro Shupu SM-UT428 Shupu chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
284 Micro không dây Sennheiser EW 100G3 (bộ 2 cây) SENNHEISER chiếc
8.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
285 Micro không dây UHF JTS IN-64 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
286 Micro không dây UHF JTS MH-750 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
287 Micro không dây UHF JTS IN-64TB JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
288 Micro không dây UHF JTS PT-850B JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
289 Micro không dây UHF JTS PT-920 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
290 Micro không dây UHF JTS CM-204 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
291 Micro không dây UHF JTS MH-8800 JTS chiếc
9.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
292 Micro AUDIX CX-112 có dây AUDIX chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
293 Micro Shure Lyric 8700 SHURE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
294 MICRO DM-1500 TCA chiếc
4.845.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
295 Micro AKG P 3 S AKG chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
296 Micro AKG PERCEPTION 120 AKG chiếc
4.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
297 MICRO ARIRANG AR-301III Arirang chiếc
550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
298 MICRO ARIRANG Mi-3.6A Arirang chiếc
250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
299 MICRO ARIRANG Mi 3600 Arirang chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
300 Micro có dây Shuboss SM-311 SHUBOSS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
301 Micro Shuboss SM-301 SHUBOSS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
302 Micro Shupu SM-989 Shupu chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
303 Micro điện động JTS TM-989 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
304 Micro điện động JTS TK-350 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
305 Micro AKG D7 S chiếc
6.220.000 VND VND
Còn hàng 12 háng
306 MICRO ĐẠI BIỂU TOA TS-702 TCA chiếc
6.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
307 Micro độ nhạy cao JTS CM-502 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
308 Micro độ nhạy cao JTS GM-5212L JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
309 Micro độ nhạy cao JTS GM-5218L JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
310 Chân đế micro JTS ST-5030 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
311 Micro độ nhạy cao JTS ST-850 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
312 Micro độ nhạy cao JTS F-170 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
313 Chân Micro SoundKing DD058B SoundKing chiếc
950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
314 MICRO PARAMAX Pro – 8000 PARAMAX chiếc
2.780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
315 Máy đại biểu JTS CS-1DU JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
316 Thiết bị phiên dịch JTS TG-10R/WM-10TG JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
317 Tăng âm di động JTS AWA-75 JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
318 Máy chủ tọa JTS CS-1CH JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
319 Thiết bị phiên dịch JTS TG-10T JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
320 Thiết bị trung tâm JTS CS-1CU JTS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
TOA
321 ÂM LY TOA A-2120 TOA chiếc
5.070.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
322 ÂM LY TOA A-1724 TOA chiếc
19.655.000 VND VND
Còn hàng 24 tháng
323 Micro điện động TOA DM 1100 TOA chiếc
580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
324 Micro điện động TOA DM 1600 TOA chiếc
6.460.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
325 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 60W TOA A 1706 TOA chiếc
7.805.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
326 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 120W TOA A 1712 TOA chiếc
9.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
327 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 240W TOA A 1724 TOA chiếc
11.385.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
328 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 120W TOA A 1812 TOA chiếc
10.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
329 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 30W TOA A 2030 TOA chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
330 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 60W TOA A 2060 TOA chiếc
3.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
331 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 12W TOA A 2120 TOA chiếc
5.070.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
332 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 240W TOA A2240 TOA chiếc
8.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
333 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 30W TOA A 230 TOA chiếc
3.090.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
334 TĂNG ÂM CÔNG SUẤT 240W PA 2440B TOA chiếc
21.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
335 TĂNG ÂM CÔNG SUẤT 360W TOA PA 3640B TOA chiếc
28.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
336 TĂNG ÂM CÔNG SUẤT 360W TOA PA 3640VB H2 TOA chiếc
28.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
337 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH 120W TOA VM 2120 TOA chiếc
14.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
338 TĂNG ÂM CÔNG SUẤT 120W VP 1120B TOA chiếc
14.610.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
339 TĂNG ÂM CÔNG SUẤT 240W TOA VP 1240B TOA chiếc
23.170.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
340 Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2128 AS TOA chiếc
13.070.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
341 Tăng âm công suất TOA P-1812 TOA chiếc
8.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
342 Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-230 HV TOA chiếc
2.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
343 Tăng âm cơ động TOA CA-407 TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
344 Tăng âm cơ động TOA CA-207 TOA chiếc
8.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
345 Tăng âm cơ động TOA CA-107 TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
346 Tăng âm cơ động TOA CA-160 TOA chiếc
2.260.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
347 Tăng âm cơ động TOA CA-130 TOA chiếc
1.660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
348 Tăng âm cơ động TOA CA-115 TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
349 Amply loa Toa WA-1822C TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
350 Tăng Âm Truyền Thanh Toa A - 1360SS TOA chiếc
18.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
351 Tăng Âm Truyền Thanh Toa A - 1240SS TOA chiếc
14.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
352 Loa nén thông báo TOA 10W SC-610/SC-610M TOA chiếc
2.380.000 VND VND
Còn hàng 24 tháng
353 Loa nén thông báo TOA 30W TC-630/TC-630M TOA chiếc
1.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
354 Loa nén thông báo TOA 30W SC-630/SC-630M TOA chiếc
1.090.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
355 LOA gắn trần TOA 6W PC-658R TOA chiếc
450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
356 Loa gắn trần TOA 6W PC-2369 TOA chiếc
540.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
357 Loa cột có vỏ kim loại hãng TOA TZ-105 TOA chiếc
1.630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
358 Loa cột có vỏ kim loại hãng TOA TZ-205 TOA chiếc
2.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
359 Loa cột có vỏ kim loại hãng TOA TZ-301 TOA chiếc
7.720.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
360 Loa hộp gắn tường TOA BS-1030B/BS-1030W TOA chiếc
1.490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
361 Loa hộp TOA BS-678 TOA chiếc
620.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
362 Loa hộp TOA BS-1120 TOA chiếc
2.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
363 Loa hộp TOA BS-1110 TOA chiếc
1.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
364 MICRO DM-1300 TOA chiếc
1.960.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
365 Loa hộp TOA BS 1030B TOA chiếc
1.490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
366 LOA HỘP 30W TOA BS 1030W TOA chiếc
1.490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
367 LOA HỘP 10W TOA BS 1034S TOA chiếc
1.410.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
368 LOA HỘP 6W TOA BS 633A TOA chiếc
340.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
369 LOA HỘP 6W TOA BS 633AT TOA chiếc
440.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
370 LOA HỘP 6W TOA BS 634 TOA chiếc
790.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
371 LOA HỘP 15W TOA F 1000BT TOA chiếc
2.090.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
372 LOA HỘP 15W TOA F 1000WT TOA chiếc
2.090.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
373 LOA HỘP 30W TOA F 1300BT TOA chiếc
3.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
374 LOA HỘP 30W TOA F 1300WT TOA chiếc
3.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
375 LOA HỘP 10W TOA BS 1110W TOA chiếc
1.470.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
376 LOA HỘP 20W TOA BS 1120W TOA chiếc
2.260.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
377 LOA CỘT 10W TOA TZ 105 TOA chiếc
1.710.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
378 LOA CỘT 10W TOA TZ 205 TOA chiếc
2.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
379 LOA CỘT 30W TOA TZ 301 TOA chiếc
8.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
380 LOA CỘT 20W TOA TZ 206B TOA chiếc
1.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
381 LOA CỘT 20W TOA TZ 206W TOA chiếc
1.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
382 LOA CỘT 40W TOA TZ 406B TOA chiếc
2.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
383 LOA CỘT 40W TOA TZ 406W TOA chiếc
2.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
384 LOA CỘT 60W TOA TZ 606B TOA chiếc
3.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
385 LOA CỘT 60W TOA TZ 606W TOA chiếc
3.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
386 LOA GẮN TRẦN 6W TOA CM 760 TOA chiếc
265.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
387 LOA GẮN TRẦN 6W TOA CM 960 TOA chiếc
345.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
388 NĂP CHE LOA GẮN TRẦN TOA CP 73 TOA chiếc
80.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
389 NĂP CHE LOA GẮN TRẦN TOA CP 77 TOA chiếc
120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
390 NẮP CHE LOA GẮN TRẦN TOA CP 93 TOA chiếc
105.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
391 NĂP CHE LOA GẮN TRẦN TOA CP 97 TOA chiếc
145.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
392 LOA GẮN TRẦN 6W TOA F1522 SC TOA chiếc
949.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
393 LOA GẮN TRẦN FULL RANGER 30W TOA F 2322C TOA chiếc
1.822.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
394 LOA GẮN TRẦN 2WAY 30W TOA F 2352SC TOA chiếc
2.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
395 LOA GẮN TRẦN 2WAY 60W TOA F 2852C TOA chiếc
2.935.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
396 LOA GẮN TRẦN NỔI 12W TOA H2 TOA chiếc
3.188.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
397 LOA GẮN TRẦN 6W TOA PC 1867 TOA chiếc
730.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
398 LOA GẮN TRẦN 6W TOA PC 1869 TOA chiếc
460.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
399 LOA GẮN TRẦN 6W TOA PC 2268 TOA chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
400 LOA GẮN TRẦN 6W TOA PC 2369 TOA chiếc
540.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
401 LOA GẮN TRẦN 6W TOA PC 2668 TOA chiếc
490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
402 LOA GẮN TRẦN 15W TOA PC 2852 TOA chiếc
950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
403 LOA GẮN TRẦN 15W TOA PC 2869 TOA chiếc
820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
404 LOA GẮN TRẦN 6W TOA PC 3CL TOA chiếc
1.935.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
405 LOA GẮN TRẦN 6W TOA PC 648R TOA chiếc
350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
406 LOA GẮN TRẦN 6W TOA PC 645R TOA chiếc
290.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
407 LOA QUẢ CHUÔNG TREO 30W TOA PE 304 TOA chiếc
1.890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
408 LOA QUẢ CHUÔNG TREO 6W TOA PE 64 TOA chiếc
1.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
409 LOA HÌNH ỐNG 10W TOA PJ 100W TOA chiếc
1.190.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
410 LOA HÌNH ỐNG 20W TOA PJ 200W TOA chiếc
1.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
411 LOA QUẢ CHUÔNG GẮN TRẦN 30W TOA PJ 304 TOA chiếc
2.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
412 LOA QUẢ CHUÔNG GẮN TRẦN 6W TOA PJ 64 TOA chiếc
1.740.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
413 LOA CHỊU MỌI THỜI TIẾT 6W TOA CS 64 TOA chiếc
950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
414 LOA CHỊU MỌI THỜI TIẾT 15W TOA CS 154 TOA chiếc
1.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
415 LOA CHỊU MỌI THỜI TIẾT 30W TOA CS 304 TOA chiếc
1.820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
416 CHIẾT ÁP LOA 60W TOA AT 603P TOA chiếc
740.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
417 LOA NÉN THÔNG BÁO TOA 10W TOA SC 610 TOA chiếc
620.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
418 LOA NÉN THÔNG BÁO 10W TOA SC 610M TOA chiếc
830.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
419 LOA NÉN THÔNG BÁO 15W TOA SC 615 TOA chiếc
850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
420 LOA NÉN THÔNG BÁO 15W TOA SC 615M TOA chiếc
990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
421 LOA NÉN THÔNG BÁO 30W TOA SC 630M TOA chiếc
1.140.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
422 LOA NÉN THÔNG BÁO 50W TOA SC 651 TOA chiếc
1.780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
423 LOA NÉN PHẢN XẠ 15W TOA TC 615 TOA chiếc
1.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
424 LOA NÉN PHẢN XẠ 15W TOA TC 615M TOA chiếc
1.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
425 LOA NÉN PHẢN XẠ 30W TOA TC 631 TOA chiếc
1.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
426 LOA NÉN PHẢN XẠ 30W TOA TC 631M TOA chiếc
1.910.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
427 LOA NÉN PHẢN XẠ 50W TOA TC 651M TOA chiếc
2.170.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
428 CỦ LOA 50W TOA TU 651 TOA chiếc
710.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
429 CỦ LOA 50W TOA TU 651M TOA chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
430 CỦ LOA 30W TOA TU 630 TOA chiếc
569.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
431 CỦ LOA 30W TOA TU 631M TOA chiếc
740.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
432 BỘ VÀNH LOA NÉN Ǿ 50CM TOA TH 650 TOA chiếc
1.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
433 BỘ VÀNH LOA NÉN 60CM TOA TH 660 TOA chiếc
1.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
434 LOA THÙNG 300W TOA HS 150B TOA chiếc
7.480.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
435 LOA THÙNG 300W TOA HS 1500BT TOA chiếc
9.370.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
436 LOA VƯỜN TOA GS 302 TOA chiếc
2.260.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
437 Loa gắn trần tán rộng TOA F-1522SC TOA chiếc
990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
438 Loa gắn trần tán rộng TOA F-122C TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
439 Loa gắn trần tán rộng TOA F-2352C TOA chiếc
2.460.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
440 Loa gắn trần chịu nước TOA PC-5CL TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
441 Loa gắn trần chịu nước TOA PC-3WR TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
442 Loa gắn trần chống cháy TOA PC-1867F TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
443 Loa hộp treo tường TOA BS-678T TOA chiếc
650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
444 Loa hộp treo tường TOA BS-678BT TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
445 Loa hộp treo tường TOA BS-680F TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
446 Loa hộp treo tường TOA BS-634T TOA chiếc
790.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
447 Loa cột TOA TZ-206W AS TOA chiếc
1.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
448 Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-2000WTWP TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
449 Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-2000BTWP TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
450 Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-2000B TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
451 Hệ thống loa dải đồng trục TOA HS-1500WT TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
452 Hệ thống loa dải đồng trục TOA HS-150W TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
453 Hệ thống loa dải đồng trục TOA HS-1200BT TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
454 Hệ thống loa dải đồng trục TOA HS-120W TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
455 Hệ thống loa dải đồng trục TOA HS-120B TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
456 Hệ thống loa vệ tinh Compact TOA BS-301W AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
457 Hệ thống loa vệ tinh Compact TOA BS-301B AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
458 Loa nén phản xạ vành chữ nhật TOA SC-632 AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
459 Củ loa TOA TU-652M AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
460 Củ loa TOA TU-652 AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
461 Củ loa TOA TU-632M AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
462 Loa hộp treo tường TOA BS-677W TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
463 Mic không dây TOA thu tín hiệu UHF WT-5800 TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
464 Micro không dây cầm tay TOA WM-4200 TOA chiếc
4.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
465 Micro không dây cầm tay TOA UHF WM-5220 TOA chiếc
3.530.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
466 Micro không dây cài áo TOA UHF WM-5320 TOA chiếc
2.935.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
467 Micro không dây cài đầu TOA UHF WM-5320H TOA chiếc
4.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
468 CẦN MICRO LOẠI DÀI TS-774 TOA chiếc
2.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
469 MICRO DM-1100 TOA chiếc
557.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
470 Micro PM-222 TOA chiếc
633.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
471 MICRO THÔNG BÁO PM-660 TOA chiếc
1.025.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
472 Micro điện động TOA DM 1100 TOA chiếc
580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
473 Micro điện động TOA DM 1200 TOA chiếc
1.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
474 Micro điện động TOA DM 1300 TOA chiếc
2.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
475 Micro điện động TOA DM 1500 TOA chiếc
5.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
476 Micro thông báo TOA EC 100M TOA chiếc
3.210.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
477 Micro tụ điện cổ ngỗng TOA EM 800 TOA chiếc
4.275.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
478 Đế Micro tụ điện cổ ngộng TOA ST 800 TOA chiếc
2.260.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
479 Micro thông báo loại treo TOA PM 120 TOA chiếc
925.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
480 Micro thông báo loại treo TOA PM 222 TOA chiếc
660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
481 Micro ghi âm phát thông báo TOA PM 20EV TOA chiếc
9.180.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
482 Micro thông báo để bàn TOA PM 660 TOA chiếc
1.070.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
483 Micro thông báo để bàn TOA PM 660D TOA chiếc
1.260.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
484 Micro thông báo chọn vùng TOA RM 1100 TOA chiếc
13.409.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
485 Micro thông báo chọn vùng TOA RM 1200 TOA chiếc
16.040.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
486 Bộ tăng âm cho Micro PM-660D TOA RU 2001 TOA chiếc
2.675.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
487 Modul ghi phát thông báo TOA EV 20R TOA chiếc
13.540.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
488 Máy Đại Biểu Toa TS 772+Cần Micro Hội Thảo TS 774 TOA chiếc
7.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
489 MICRO ĐẠI BIỂU TOA TS 702 TOA chiếc
6.578.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
490 MICRO ĐẠI BIỂU TOA TS 772 TOA chiếc
4.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
491 MICRO KHÔNG DÂY VHF TOA WM 3210 TOA chiếc
3.049.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
492 MICRO KHÔNG DÂY VHF TOA WM 3220 TOA chiếc
3.049.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
493 MICRO KHÔNG DÂY VHF CÀI ÁO TOA WM 3310 TOA chiếc
2.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
494 MICRO KHÔNG DÂY UHF CẦM TAY 64CH TOA WM 4200 TOA chiếc
4.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
495 MICRO KHÔNG DÂY UHF CẦM TAY 16CH TOA WM 4210 TOA chiếc
3.320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
496 MICRO KHÔNG DÂY UHF CẦM TAY 16CH TOA WM 4220 TOA chiếc
3.320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
497 MICRO KHÔNG DÂY UHF CẦM TAY 16CH TOA WM 4300 TOA chiếc
5.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
498 MICRO KHÔNG DÂY UHF CÀI ÁO 64CH TOA WM 5320 TOA chiếc
3.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
499 MICRO KHÔNG DÂY UHF CÀI ĐẦU 64CH TOA WM 5320H TOA chiếc
4.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
500 KHỐI TIỀN KHUYẾCH ĐẠI TOA WT 4820 TOA chiếc
3.325.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
501 KHỐI THU KHÔNG DÂY UHF 64CH TOA WT 5800 TOA chiếc
7.128.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
502 KHỐI THU KHÔNG DÂY UHF 16CH TOA WT 5810 TOA chiếc
4.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
503 KHỐI THU KHÔNG DÂY UHF 64CH TOA WT 5805 TOA chiếc
5.775.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
504 HỘP THU KHÔNG DÂY TOA WTU 3800 TOA chiếc
2.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
505 HỘP THU KHÔNG DÂY UHF 16CH TOA WTU 4800 TOA chiếc
3.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
506 BỘ PHỐI HỢP ANTEN TOA WD 4800 TOA chiếc
4.820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
507 ATTEN CHO TĂNG ÂM MX 628 TOA YW 3500 TOA chiếc
1.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
508 ATTEN CHO TĂNG ÂM MX 629 TOA YW 3510 TOA chiếc
910.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
509 ANTEN CHO WT 4800 TOA YW 4500 TOA chiếc
2.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
510 MICRO CÀI ĐẦU CHO ER 604 TOA WH 4000H TOA chiếc
1.210.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
511 Mic không dây TOA UHF WT5810+WM5220 TOA chiếc
7.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
512 BỘ HẸN GIỜ TOA TT 104B TOA chiếc
11.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
513 Micro không dây UHF TOA WM-5320A TOA chiếc
4.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
514 Hệ thống Micro hồng ngoại không dây TOA IR-702T TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
515 Hệ thống Micro hồng ngoại không dây TOA IR-300M TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
516 Micro độ nhạy cao TOA EM-360 AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
517 Micro điện động cầm tay TOA DM-520 AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
518 Micro điện động cầm tay TOA DM-420 AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
519 Micro điện động cầm tay TOA DM-320 AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
520 Micro điện động cầm tay TOA DM-270 AS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
521 MICRO ĐẠI BIỂU TOA TS-772 TOA chiếc
4.670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
522 MICRO CHỦ TỊCH TS-771 TOA chiếc
5.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
523 CẦN MICRO LOẠI NGẮN TS-773 TOA chiếc
1.660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
524 Bộ tăng âm cho Micro PM 660 TOA RU 2002 TOA chiếc
4.035.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
525 TĂNG ÂM TRUNG TÂM TOA TS 770 TOA chiếc
16.630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
526 MICRO CHỦ TỊCH TS TOA 771 TOA chiếc
5.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
527 CẦN MICRO HỘI THẢO TOA TS 773 TOA chiếc
1.730.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
528 CẦN MICRO HỘI THẢO TOA TS 774 TOA chiếc
2.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
529 TĂNG ÂM TRUNG TÂM TOA TS 800 TOA chiếc
28.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
530 MICRO CHỦ TỊCH TOA TS 801 TOA chiếc
10.420.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
531 MICRO ĐẠI BIỂU TOA TS 802 TOA chiếc
9.820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
532 TĂNG ÂM TRUNG TÂM TOA TS 900CE TOA chiếc
30.530.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
533 MICRO CHỦ TỊCH TOA TS 901Y TOA chiếc
11.520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
534 MICRO CỔ NGỖNG TOA TS 904 TOA chiếc
2.490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
535 BỘ DẪN TRUYỀN TIN HIỆU TOA TS 905 TOA chiếc
10.560.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
536 BỘ SẠC PIN TOA HN BC 900 TOA chiếc
23.520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
537 Máy đại biểu TOA TS-902 TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
538 Máy chủ tịch TOA TS-901 TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
539 Thiết bị trung tâm TOA TS-900 TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
540 LOA cầm tay TOA ER 1215/23W TOA chiếc
1.290.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
541 MEGAPHONE TOA ER 1000 TOA chiếc
6.010.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
542 MEGAPHONE 6W CÓ CÒI TOA ER 604W TOA chiếc
2.970.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
543 MEGAPHONE CẦM TAY 4W TOA ER 1203 TOA chiếc
2.170.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
544 MEGAPHONE CẦM TAY 6W TOA ER 1206 TOA chiếc
2.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
545 MEGAPHONE CẦM TAY 23W TOA ER 1215S TOA chiếc
1.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
546 MEGAPHONE CẦM TAY 10W TOA ER 520 TOA chiếc
1.030.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
547 MEGAPHONE CẦM TAY 10W TOA ER 520W TOA chiếc
1.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
548 MEGAPHONE ĐEO VAI 23W TOA ER 2215 TOA chiếc
1.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
549 MEGAPHONE ĐEO VAI 23W TOA ER 2215W TOA chiếc
1.540.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
550 MEGAPHONE 45W CO CÒI TOA ER 2230W TOA chiếc
4.460.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
551 MEGAPHONE 45W TOA ER 2930W TOA chiếc
5.940.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
552 Megaphone cầm tay chống nước TOA ER-1206W TOA chiếc
2.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
553 Megaphone cầm tay chống nước TOA ER-1206S TOA chiếc
2.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
554 MICRO CÀI ÁO TOA YP M 101 TOA chiếc
890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
555 BỘ ĐÀM MICRO TOA WM 2100 TOA chiếc
6.960.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
556 TAI NGHE PHIÊN DỊCH TOA YP E 401 TOA chiếc
683.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
557 Bảng điều chỉnh giao diện cho micro TOA FS-7000RF TOA chiếc
12.329.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
558 Bảng điều khiển hệ thông mở rộng TOA FS-7010CP TOA chiếc
5.584.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
559 Bảng điều khiển nhóm TOA FS-7000GM TOA chiếc
5.887.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
560 Bảng điều chỉnh âm lượng TOA FS-7000AT TOA chiếc
4.396.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
561 Micro để bàn mở rộng TOA FS-7010RM TOA chiếc
3.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
562 Bộ cấp nguồn TOA FS-7000PS TOA chiếc
6.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
563 Modul lựa chọn tăng âm TOA YA-7000 TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
564 Bộ thông báo di tản TOA FS-7000EV TOA chiếc
9.689.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
565 Amly công suất TOA FS-7006PA TOA chiếc
23.166.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
566 Micro thông báo chọn vùng TOA FS-7000RM TOA chiếc
11.286.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
567 Amly công suất TOA FS-7012PA TOA chiếc
31.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
568 Bảng điều khiển hệ thống TOA FS-7000CP TOA chiếc
10.336.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
569 BỘ THÔNG BÁO BẰNG GIỌNG NÓI TOA SV 200MA TOA chiếc
4.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
570 Mixer Amplifier 240W kèm bộ chọn 5 vùng loa TOA VM-2240 TOA chiếc
16.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
571 Bo mạch giám sát TOA SV-200MA TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
572 Bộ mở rộng cho micro TOA RM-210 TOA chiếc
4.390.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
573 Micro điều khiển từ xa TOA RM-200M TOA chiếc
7.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
574 Micro thông báo chọn vùng TOA RM 200M TOA chiếc
7.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
575 Bộ chọn vùng mở rộng TOA RM 210 TOA chiếc
4.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
576 TĂNG ÂM TRUYỀN THANH TOA 240W VM 2240 TOA chiếc
16.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
577 Modul điều khiển đầu vào TOA VX-200SI TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
578 Vỏ của bộ lắp modul TOA VX-2000SF TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
579 Bộ nguồn khẩn cấp TOA VX-2000DS TOA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
580 Bộ khuếch đại CROWN XLS2500 CROWN chiếc
16.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
581 DVD KARAOKE ARIANG AR-3600S Arirang chiếc
5.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
582 Amply Arirang PA - 203XG Arirang chiếc
2.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
583 Amply Ariang SPA - 303XG Arirang chiếc
2.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
584 Ampli ARIRANG SPA-303N Arirang chiếc
2.670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
585 AMPLI ARIRANG SPA 909P Arirang chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
586 AMPLI ARIRANG SPA 306XG Arirang chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
587 AMPLI ARIRANG PA-330R Arirang chiếc
4.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
588 AMPLI ARIRANG SPA-306XG Digital Arirang chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
589 AMPLI ARIRANG SPA-303XG Arirang chiếc
2.890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
590 AMPLI ARIRANG SPA 909V Arirang chiếc
4.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
591 AMPLI ARIRANG PA-203III Arirang chiếc
2.150.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
592 APMLI KARAOKE CALIFORNIA 158A California chiếc
3.150.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
593 APMLI KARAOKE CALIFORNIA 168A California chiếc
2.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
594 APMLI KARAOKE CALIFORNIA 688MW California chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
595 APMLI KARAOKE CALIFORNIA 888AR California chiếc
4.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
596 AMPLI KARAOKE ARIRANG SPA-303 N Arirang chiếc
2.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
597 AMPLI JARGUAR SUHYOUNG PA-203III Jarguar chiếc
2.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
598 AMPLI JARGUAR PA – 203XG Jarguar chiếc
2.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
599 AMPLI JARGUAR PA – 9999 Jarguar chiếc
3.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
600 AMPLI JARGUAR PA – 1500 Jarguar chiếc
3.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
601 AMPLI JARGUAR PA – 2400(4MIC) Jarguar chiếc
3.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
602 AMPLI JARGUAR PA – 2400(8 MIC) Jarguar chiếc
4.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
603 AMPLI JARGUAR PA – 3600(8 mic) Jarguar chiếc
4.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
604 AMPLI BOSTON PA – 999II Boston chiếc
2.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
605 AMPLI BOSTON PA – 9999 Boston chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
606 AMPLI BOSTON PA – 1500 Boston chiếc
3.540.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
607 AMPLI BOSTON PA – 1100II Boston chiếc
3.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
608 AMPLI PARAMAX SA – 999XP PARAMAX chiếc
3.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
609 AMPLI JARGUAR PA – 604D Jarguar chiếc
7.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
610 AMPLI JARGUAR PA – 503A Jarguar chiếc
7.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
611 AMPLI BOSTON PA – 1200 Boston chiếc
5.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
612 AMPLI BOSTON PA – 1090 Boston chiếc
5.930.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
613 AMPLI BOSTON PA – 3800 Boston chiếc
9.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
614 AMPLI GUINESS 306 Digital Guiness chiếc
5.230.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
615 AMPLI KARAOKE ACNOS SA-99M Acnos chiếc
2.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
616 AMPLI KARAOKE ACNOS SA-1800F Acnos chiếc
2.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
617 AMPLI KARAOKE ACNOS SA-1800 Acnos chiếc
2.460.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
618 AMPLI KARAOKE ACNOS SA-8000 Acnos chiếc
2.480.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
619 Amply Crest & Carver RMX-6200 Crest-Carver chiếc
19.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
620 Amply Carver RMX-4200 CARVER chiếc
14.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
621 Amply Carver RMX-4800 CARVER chiếc
15.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
622 AMPLI BOSTON PA – 2400 Boston chiếc
2.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng